விவசாயத் தகவல் ஊடகத்தின் தகவல்கள் பகுதி.. இந்த பகுதியில் வேளாண்மை சார்ந்த தகவல்கள் குறித்த பதிவுகள் இடம் பெற்றுள்ளது. உங்கள் சந்தேகங்கள் மற்றும் கேள்விகளுக்கு விடை காண விவசாயத் தகவல் ஊடகத்தின் முதன்மைப் பக்கம் வருக...

பசுமைவிகடன் கோவனாண்டி -பேசிய கட்சி தொகுப்பு

உலக வெப்பமயமாதல் குறித்த விழிப்புணர்வு மாநாட்டில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றப்போகும் பசுமைவிகடன் கோவனாண்டி என அழைக்கப்படும் நல்ல கவுண்டர் அவர்கள் அண்மையில் நடைபெற்ற விவசாயிகள் கூட்டத்தில் பேசிய கட்சி தொகுப்பு...

குறிச்சொற்கள்:

பகிர்தல் மிக எளிமையானது,அழகானது

இதனைச் சார்ந்த பதிவுகள்