விவசாயத் தகவல் ஊடகத்தின் தகவல்கள் பகுதி.. இந்த பகுதியில் வேளாண்மை சார்ந்த தகவல்கள் குறித்த பதிவுகள் இடம் பெற்றுள்ளது. உங்கள் சந்தேகங்கள் மற்றும் கேள்விகளுக்கு விடை காண விவசாயத் தகவல் ஊடகத்தின் முதன்மைப் பக்கம் வருக...

சாயக்​க​ழிவு நீரை கட​லில் கலக்​கும் திட்​டம்: விவ​சா​யி​கள் எதிர்ப்பு

ஈரோடு,​​ டிச.14: சுத்​தி​க​ரிப்பு செய்​யப்​பட்​டா​லும் சாயக்​க​ழிவு நீரை கட​லில் கலக்க அரசு அனு​மதி வழங்​க​கூ​டாது என்று தமி​ழக விவ​சா​யி​கள் சங்​கம் வலி​யு​றுத்​தி​யுள்​ளது.​ ​

​ ​ ​ மாவட்ட தலை​வர் ஈ.ஆர்.குமா​ர​சாமி ஈரோட்​டில் செய்​தி​யா​ளர்​க​ளி​டம் திங்​கள்​கி​ழமை தெரி​வித்​தது:​

சாயக்​க​ழிவு கார​ண​மாக நொய்​யல் ஆறும் அதனை சார்ந்த விவ​சாய நிலங்​க​ளும் முழு​வ​து​மாக பாதிக்​கப்​பட்​டுள்​ளன.​

உச்ச நீதி​மன்ற உத்​த​ர​வுப்​படி,​​ கழி​வு​நீரை மறு​சு​ழற்சி முறை​யில் சுத்​தி​க​ரிப்பு செய்து ஆலை​களே மீண்​டும் பயன்​ப​டுத்​திக் கொள்​ள​வேண்​டும்.​

சாயக்​க​ழிவு நீர்​நி​லை​க​ளில் கலப்​ப​தன் மூலம் மாசு ஏற்​பட்டு பல்​வேறு இழப்​பு​களை சந்​திக்​கும் நிலை ஏற்​பட்​டுள்​ளது.​ எனவே சாயக்​க​ழிவை கட​லில் கலக்​கும் திட்​டத்தை அரசு செயல்​ப​டுத்​தக்​கூ​டாது.​

மேலும் படிப்​ப​டி​யாக மனித பேர​ழிவை ஏற்​ப​டுத்​தும் சாய ஆலை​கள் தமி​ழ​கத்​தில் செயல்​பட தடை​வி​திக்​க​வேண்​டும்.​ ​

​ ​ பஞ்சு ஏற்​று​ம​திக்கு தடை விதி​க​கும்​பட்​சத்​தில் துணி ஏற​று​ம​திக்​கும் அரசு தடை​வி​திக்க வேண்​டும்.​

அப்​போது தான் ஏழை மக்​க​ளுக்கு குறைந்த விலை​யில் துணி கிடைக்​கும் என்​றார்.​

குறிச்சொற்கள்:

பகிர்தல் மிக எளிமையானது,அழகானது

இதனைச் சார்ந்த பதிவுகள்